HOME/ ABOUT WHOO / LEGENDARY HERITAGE

LEGENDARY HERITAGE

 

สุดยอด Energy Serum ระดับเอกสิทธิ์หนึ่งเดียว โดย เดอะ ฮีสทรี่ ออฟ ฮูว์
ตัวแทนความภาคภูมิใจจากประเทศเกาหลี

 
               จากความสำเร็จของ บิชับ จาแซง เอสเซ้นท์ (Bichup JaSaeng Essence) เอสเซนส์ชิ้นแรกและชิ้นเดียวที่ช่วยฟื้นฟูผิวกำเนิดใหม่เพื่อที่สุดแห่งความอ่อนเยาว์ ผลิตภัณฑ์ซึ่งนำเสนอความงามจากสมดุลภายในสู่ภายนอก ตามหลักปรัชญาสั่งเส็ง (Sang-Seng) ที่กล่าวไว้ในตำราดงอึยโบกัม (Donuibogam) ตำราแพทย์สมุนไพรตะวันออกชั้นเลิศระดับตำนานผสมผสานเข้ากับวิทยาการความงามอันเป็นความลับที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นในสำนักพระราชวัง The History of Whoo (เดอะ ฮิสทรี่ ออฟ ฮูว์) ภายใต้การวิจัยและค้นคว้าของบริษัทแอลจีได้ทำการสานต่อพันธกิจความงามพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ บิชับ จาแซง เอสเซ้นท์ (Bichup JaSaeng Essence) ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย จนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ตำรับใหม่ในนาม บิชับ เซลฟ์-เจเนอเรทติ้ง เอนไท-เอจจิ้ง เอ้สเซ้นท์ (BiChup Self-Generating Anti-Aging Essence)’ สุดยอดผลิตภัณฑ์เพื่อผลลัพธ์ความงามขั้นสุดแห่งผิวสมบูรณ์แบบ